ติดต่อเรา

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
40/15-16   หมู่ที่   1    ถนนลพบุรีราเมศวร์  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   0905552000571
โทรศัพท์     074-292608    โทรสาร 074292609
อีเมล์ ttnt.technic@gmail.com  เว็บไซต์ www.safetyhospital.com
แผนที่ใน GOOGLE MAP

https://goo.gl/maps/fM8SPuTNxQw

 

สถานประกอบการในการบริการ

แห่งที่ 1 สำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสถานที่40/15-16   หมู่ที่   1    ถนนลพบุรีราเมศวร์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

แห่งที่ 2 WORK SHOP

ที่ตั้งสถานที่   ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180