วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการติดตั้งงานระบบภายในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเน้นคุณภาพ มาตรฐาน การบริการแบบเหนือความคาดหมายต่อลูกค้า

พันธกิจ

เราจะประกอบธุรกิจด้วยความสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้รับบริการ