เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดของบริษัท

1.ความเป็นมาของธุรกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดการจัดตั้งธุรกิจ

ประวัติของกิจการ/ผู้เริ่มกิจการ

ประวัติดำเนินงาน เริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ ที เคมีคอล เทรดดิ้ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยคุณวาสุกรี ลิ่มจิระจินดากุล หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงได้นำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ และครุภัณฑ์อื่นๆ ต่อมาในปี 2552 จึงได้จัดตั้ง บริษัท โปร-เทคเมดิคอลซิสเต็ม จำกัดขึ้นเพื่อรองรับการบริการด้านงานระบบต่างๆในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นงานระบบเซ็นทรัลไปปไลน์(ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์),ระบบระบายอากาศ,ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อฯ,ระบบ CCTV ฯลฯแนวความคิดในการก่อตั้งกิจการเกิดจาก บริษัทโปร-เทคเมดิคอลซิสเต็ม จำกัด และบริษัทในเครือได้ทำงานติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และงานออกแบบติดตั้งระบบ ENV , IC ฯลฯ ให้กับทางโรงพยาบาล กอปรผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการบริหารและการติดตั้ง ที่มีความปลอดภัยมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่มบริษัทในเครือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ ที เคมีคอลเทรดดิ้ง
ที่ตั้ง                                        42/39 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ปีที่เริ่มดำเนินการ                ปี พ.ศ. 2545
ประเภทกิจการหลัก            จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์และงานระบบในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทโปร-เทคเมดิคอลซิสเต็ม จำกัด
ที่ตั้ง                                        40/15-16 หมู่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ปีที่เริ่มดำเนินการ                ปี 2552
จดทะเบียนเพิ่มทุน             10,000,000บาท (สิบล้านบาท)
และเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการหลัก            ติดตั้งงานระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์,ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อฯ ,ระบบระบายอากาศ และงานระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม