งานก่อสร้างห้องแรงดันลบ (NEGATIVE ROOM) โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง