งานบริการ T T N T

ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์  (PIPE LINE SYSTEM)

1. สำรวจ – ออกแบบ วางระบบ +รับรองโดยวิศวกร

2. งานระบบท่อเมนและระบบ Alarm

3. งานรางจ่ายก๊าซ/ Outlet จ่ายก๊าซ

4. ชุดควบคุมการจ่าย Fully Automatic Analog Manifold

5. ซ่อมบำรุง – เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ ชุดโอริงหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

6. ซ่อมบำรุง – เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ สายพิกเทล – เช็ควาล์ว

7.  ซ่อมบำรุง – เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่าชำรุด

ระบบสุญญากาศ (VACUUM SYSTEM)

1. จำหน่าย – ติดตั้ง Vacuum Pump Set

2. Pipeline

3. Vacuum Tank

4. Control

5. Outlet

6. ซ่อมบำรุงระบบพร้อมซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์

7. ซ่อมบำรุงรักษาปั้มสุญญากาศ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองประจำปีพร้อมทดสอบประจำปี

ระบบสัญญาณเตือนทางการแพทย์ ( MEDICAL  ALARM   SYSTEM)

1. สำรวจ – ออกแบบ วางระบบ + รับรองโดยวิศวกร

2. ระบบเตือน (Master Alarm, Line Alarm)

3. ระบบ Cable ร้อยท่อ                             

4. ซ่อมบำรุง – เปลี่ยนอุปกรณ์, ทดสอบระบบประจำปี

ระบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ  (NEGATIVE PRESSURE ROOM SYSTEM)

1. ระบบท่อดัก DUCT                      

2. AHU Outing Unit                       

3. FHU                                       

4. Control

5. ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ กรณีสำหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

6. งานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ( FIRE  ALARM   SYSTEM)

1. สำรวจ – ออกแบบ วางระบบ +รับรองโดยวิศวกร

2. ระบบเตือน (Master Alarm, Line Alarm)

3. ระบบ Cable ร้อยท่อ          

4. ระบบตรวจจับ Smoke Defector, Heat Defector

5. สัญญาณเตือน แบบ Bell                

6. งาน Joint กับระบบดับเพลิง (ให้ทำงานไปด้วยกัน)

7. ซ่อมบำรุง – เปลี่ยนอุปกรณ์ เฉพาะงาน และแบบรายปี

และระบบอื่นๆ อีกมากมาย ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

TEL : 074-498566, 0973610413
E-MAIL : ttnt.technic@gmail.com