งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจังหวัดนราธิวาส