งานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล