งานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบ DIRECT AIR โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร