งานปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส