ผลงาน T T N T : INDUSTRIAL SYSTEM

ระบบป้องกันอัคคีภัย : โรงไฟฟ้าชีวมวล

TPCH1, TPCH2 จังหวัดยะลา

ระบบป้องกันอัคคีภัย (FIRE FIGHTING SYSTEM)

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จังหวัดสงขลา

ระบบป้องกันอัคคีภัย

(FIRE FIGHTING SYSTEM)

บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

ระบบท่อก๊าซและท่อของไหล

ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด จังหวัดสงขลา

ระบบ SPRAY SYSTEM

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาที่ 111 (โรงไฟฟ้าจะนะ)