ผลงาน T T N T : MEDICAL SYSTEM

บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดมีประสบการณ์งานด้านระบบต่างๆ มากกว่า 10 ปี เราในนาม  “SAFETYHOSPITAL”  มีตัวอย่างระบบงานมากมายหลายระบบ อย่างเช่น

>>> งานห้องแรงดันลบ (NEGATIVE ROOM)

>>> ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

>>> ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา

>>> งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า พร้อมฝ้าเพดาน (ตามมาตรฐาน Dentistry Design) ณ ห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

>>> งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ในห้องทันตกรรม ตามมาตรฐาน
DENTISTRY DESIGN
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

>>> งานปรับปรุง-ต่อเติมระบบระบายอากาศ
ภายในห้องทันตกรรม
โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

>>> งานปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

>>> งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนราธิวาส

>>> งานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบ DIRECT AIR โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

งานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล

>>> งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายใน
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

>>>งานระบบกริ่งเรียกพยาบาล
โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา

>>> งานระบบกริ่งเรียกพยาบาล
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

>>> ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่

>>> ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

งานปรับปรุงต่อเติมห้องคัดกรองพร้อมระบบปรับอากาศ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส