ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา