ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่